Savoare și inovație: Cozonac artizanal by AnaState! Descoperă-l ACUM!

Termeni și condiții

TERMENI GENERALI

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.anastate.ro (denumit in continuare „Site”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul anastate.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, astfel cum aceștia sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndata accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia. Prin înregistrare, Utilizatorul accepta în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și întelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea.

DREPTURILE ASUPRA CONTINUȚULUI SITE-ULUI

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținator sau o altă sursă, informațiile furnizate de Utilizatori sau opiniile și / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal. Este interzisă folosirea acestui Site, a Conținutului Site-ului, a Serviciului sau a oricărui serviciu, facilitate oferite de către Site în scopuri comerciale.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la veridicitatea și corectitudinea informațiilor și datelor oferite de Utilizatori pe Site, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestora.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice masură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea a oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site, ori pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site fără niciun fel de atenționari sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar, de utilizarea acestora, de accesarea și utilizarea Serviciului și a oricăror facilități oferite pe Site și pentru orice efecte juridice si/sau comerciale derivând din acestea.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul este de acord sa respecte urmatoarele obligații incluzând (fără a se limita):

  • Utilizatorul www.anastate.ro nu are dreptul sa foloseasca (în forma existentă sau modificată) în scop comercial conținutul Site-ului;
  • Utilizatorul www.anastate.ro nu are dreptul sa înlăture notificarea despre drepturile de autor și/sau marcă înregistrată de pe copiile conținutului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare;
  • Utilizatorul www.anastate.ro nu are dreptul de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului Site-ului.

RESPONSABILITATEA PROPRIETARULUI

Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu. în nici un caz, www.anastate.ro și afiliații săi, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul Site-ului este prezentat fără nici o garantie, de nicio natura.

www.anastate.ro nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori. www.anastate.ro nu garantează în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul site-ului și informațiile reale nu implică nici o răspundere, de orice natură, pentru www.anastate.ro. Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea www.anastate.ro.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în Condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în Condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în Condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor avand că scop reclama, marketing și publicitate, și a serviciilor de statistica.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator și sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanele vizate, alte persoane fizice sau juridice care le prelucreaza în numele operatorului, alte persoane fizice sau juridice, parteneri, asociati din acelasi grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, fiecare Utilizator are dreptul sa se opuna prelucrării datelor personale care le privesc și sa solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmata de ștergerea profilului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, site-uri personale (bloguri), dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legatura cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce priveste conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. în momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă Condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Administratorul Site-ului nu isi asuma obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la întreg conținutul și serviciile oferite catre Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea si increderea în Site și va incerca sa corecteze erorile și omisiunile cat mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru ofertele, serviciile, informațiile puse la dispoziție prin intermediul Site-ului de către Utilizatori, sau pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi facut răspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secventa, modul al Conținutului de pe Site, al Serviciului sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului. în nicio situație Administratorul Site-ului nu poate fi facut răspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din neindeplinirea oricăror obligații asumate de oricare Utilizator, din imposibilitatea utilizarii Serviciului, ori din interpretarea eronata a Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este doar un intermediar între Utilizatori, care oferă o platformă de informare, astfel că toate serviciile și facilitățile legate de utilizarea Site-ului, precum și toate datele, informațiile cuprinse în acestea sunt oferite „asa cum sunt” , „asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii le folosesc pe riscul lor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că informațiile puse la dispoziție pe Site sunt oferite „asa cum sunt” „asa cum sunt disponibile” și le folosesc pe riscul lor.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite Condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „asa cum sunt”, „asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. în consecinta, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la cele privind ofertele, serviciile, datele si informațiile legate de utilizarea Serviciului, sau orice altă activitate legata de utilizarea și acesarea Serviciului si/sau a Site-ului, precum și orice alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere in eventualitatea producerii oricărei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, în situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului. în mod expres, Utilizatorii inteleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legatura cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

In cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele și reprezentanții sai, sunt exonerati total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure și despagubeasca integral pe Administratorul Site-ului si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și impotriva oricăror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligații rezultate sau relationate cu orice altă actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legatura cu Serviciul.

LEGEA APLICABILA. LITIGII

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și condițiile vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legea romana în vigoare. Orice litigiu nascut din sau în legatura cu Termenii și condițiile va fi solutionat pe cale amiabila. în caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de către instanta judecatoreasca romana competenta aflată în raza teritorială a București-ului.

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabila și fără a fi obligat sa îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Puteți citi cea mai recentă versiune a acestor Condiții oricând, accesând această pagina. Orice modificare va fi considerata că fiind acceptata deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricărei modificari atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndata accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

S.C ANA STATE S.R.L. respecta legile în vigoare privind confidentialitatea datelor. www.anastate.ro și S.C ANA STATE S.R.L. se angajaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți. Datele vor fi utilizate numai în scopul stabilirii contactului cu clientii săi și derularea comenzilor precum și în scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului și a ofertelor acestuia

S.C ANA STATE S.R.L. nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.anastate.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza de date.

Notă de informare privind protecția datelor personale.

In conformitate cu LEGEA nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată cu LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C ANA STATE S.R.L. în calitate de proprietar și operator al platformei online www.anastate.ro are obligația de a administra în Condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: derularea în Condiții optime a activitatii de comert electronic. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator. Utilizatorul este obligat sa furnizeze datele solicitate în formularul de inscriere și isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea acestor date. Refuzul de a furniza datele va limitează accesul la unele dintre funcțiile site-ului și la serviciile oferite de S.C ANA STATE S.R.L. prin site-ul www.anastate.ro

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și sa soliciti ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să trimiteți un email la dulce@anastate.ro.